Deelname meedoen

Waarom deelnemen?

Klinisch onderzoek verschaft ons informatie over nieuwe of bestaande middelen en de werking ervan op het menselijke lichaam. Door deze informatie te gebruiken, kunnen er veilige(re) en meer doeltreffende geneesmiddelen ontwikkeld worden.

De technieken en geneesmiddelen waar mensen gebruik van maken, zijn tot stand gekomen doordat vrijwilligers deelgenomen hebben aan (klinisch) onderzoek. Zonder mensen als u waren er op dit moment geen goede geneesmiddelen beschikbaar en was er geen diepgaande kennis ontwikkeld! 

Uiteraard zijn er op dit moment nog steeds aandoeningen waar nog geen medicatie voor ontwikkeld is of waar efficiëntere medicatie gewenst is, en u speelt daar als toekomstige proefpersoon een grote rol in!

Kan ik ook deelnemen?

Vrijwilligers die aan onderzoeken deelnemen worden in twee groepen onderverdeeld:

1. Gezonde vrijwilligers:

Deze deelnemers hebben over het algemeen geen aandoening en gebruiken geen medicatie. Bepaalde aandoeningen en geneesmiddelen zijn soms wel toegestaan, maar dit hangt van het onderzoek af.

2. Patiënten:

Personen met een aandoening en/of personen die medicatie gebruiken

Gezonde vrijwilligers kunnen deelnemen aan Fase I-onderzoeken en patiënten aan Fase II-, III- en IV-onderzoeken.

Onderzoeksfasen

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gebeurt in vier fasen:

Fase I: onderzoek bij gezonde vrijwilligers
Fase II: onderzoek bij kleine patiëntgroepen
Fase III: behandeling van grotere patiëntgroepen
Fase IV: onderzoek naar geneesmiddelen die al op de markt zijn

U kunt deelnemen aan de meeste Fase 1-onderzoeken indien u:

- lichamelijk en geestelijk gezond bent;
- geen geneesmiddelen gebruikt, of geneesmiddelen gebruikt waarmee u zonder problemen kunt stoppen;
- geen alcohol- of drugsverslaving hebt (gehad);
- niet allergisch bent voor geneesmiddelen.

Fase I-onderzoeken voor bepaalde ziekten, zoals kanker, of voor geneesmiddelen met een grote kans op bijwerkingen, worden alleen bij de uiteindelijke doelgroep getest. Het spreekt immers voor zich dat chemotherapie voor longkanker niet wordt uitgetest op gezonde vrijwilligers. Bij dit soort geneesmiddelen worden Fase I en Fase II als het ware gecombineerd.

Daarnaast bestaan er afhankelijk van het onderzoek nog specifieke vereisten, zoals:

- geslacht
- leeftijd
- verhouding lengte
- gewicht
- rookgedrag

U kunt aan een Fase II-, III- en IV-onderzoek deelnemen als u aan de specifieke aandoening of ziekte lijdt waarvoor het geneesmiddel ontwikkeld wordt of tot een toekomstige doelgroep behoort. Het gebruik van medicatie is veelal toegestaan. Voor het overige gelden dezelfde eisen als voor een Fase I-onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende fasen van klinisch onderzoek.

Wat zijn de voordelen?

Deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek kan een aantal voordelen bieden. Geneesmiddelenonderzoek is goed gestructureerd, wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd door artsen met veel kennis en ervaring binnen het betreffende gebied en is een goede manier om:

- een actieve rol te spelen in uw eigen gezondheidszorg;
- toegang te krijgen tot nieuwe behandelingen voordat deze algemeen beschikbaar zijn;
- tijdens het onderzoek de beste medische zorg te krijgen in de meest vooraanstaande medische instellingen;
- anderen te helpen door een bijdrage te leveren aan medisch onderzoek;
- een vergoeding te ontvangen (alleen voor gezonde proefpersonen).

link2trials

© 2023 Link2Trials