FAQ

Ik ben ingeschreven in jullie database. Ben ik nu verplicht aan een onderzoek deel te nemen?

U bent nooit verplicht aan een onderzoek deel te nemen. U schrijft zich bij Link2Trials in de database in en geeft hiermee aan dat u mogelijk geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een (medisch) onderzoek. Wanneer u op onze site een onderzoek ziet waaraan u wenst deel te nemen of wanneer wij u benaderen met een onderzoek dat wellicht geschikt is, kunt u het onderzoek bekijken en op dat moment aangeven of u erin geïnteresseerd bent.

Wanneer ik wil deelnemen aan een onderzoek, word ik steeds afgewezen. Kan ik ooit deelnemen en is het nuttig om ingeschreven te blijven?

Waarschijnlijk hebt u een aandoening of gebruikt u medicatie en hebt u zich proberen aan te melden voor een onderzoek voor ‘gezonde’ deelnemers. Op bepaalde uitzonderingen na zijn voor geneesmiddelenonderzoeken voor ‘gezonde’ deelnemers meestal geen aandoeningen en medicatie toegestaan en hebt u de betreffende aandoening/medicatie in uw profiel aangegeven.

U kunt wel deelnemen aan geneesmiddelenonderzoeken waarbij uw aandoening onderzocht wordt (patiëntonderzoeken). Ook kunt u meestal deelnemen aan andere onderzoeken, zoals voedingsmiddelenonderzoeken, psychologische testen of onderzoeken met medische apparatuur.

Uiteraard gelden voor elk onderzoek bepaalde criteria en zal voor elk onderzoek op basis van uw gegevens bepaald moeten worden of u al dan niet in aanmerking komt.

Zijn de genoemde vergoedingen voor een onderzoek bruto- of nettobedragen?

De vergoeding is een brutovergoeding. Deze moet met andere woorden worden vermeld worden op uw belastingaangifte. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en andere inkomsten moeten hier dus belastingen op betaald worden. De reiskostenvergoeding is wel belastingvrij.

Hoe wordt het bedrag van de vergoeding bepaald?

Deze is afhankelijk van de tijdsduur van uw verblijf en van het aantal handelingen die tijdens het onderzoek worden gedaan. Er is geen enkel verband tussen het bedrag van de vergoeding en de eventuele risico’s.

Zijn er risico's?

Deelname aan geneesmiddelenonderzoek is nooit volledig zonder risico. Bekijk de pagina over veiligheid en risico’s voor meer informatie.

Dekt een verzekering eventuele schade?

De onderzoeksinstelling is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor elk klinisch onderzoek dat wordt uitgevoerd. Voorafgaand aan de studie zult u ook de verzekeringsgegevens te zien krijgen.

Kan ik elk moment stoppen met een onderzoek als ik mij bedenk?

Ja, u kunt op elk moment stoppen. In dat geval krijgt u een vergoeding die evenredig is aan de onderzoeksduur. Wanneer er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ of van bijwerkingen waardoor u genoodzaakt bent te stoppen, dan wordt het bedrag van uw vergoeding per situatie en na overleg vastgesteld.

Wat zijn in- en uitsluitingscriteria?

Dit zijn de medische of sociale normen die bepalen of een persoon al dan niet kan deelnemen aan een klinisch geneesmiddelenonderzoek. Deze criteria zijn gebaseerd op factoren zoals leeftijd, geslacht, medische condities en eerdere behandelingen. De in- en uitsluitingscriteria zijn bedoeld om deelnemers te selecteren die geschikt zijn voor het onderzoek en zo de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen.

Wat is de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ?

De Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is een onafhankelijke commissie van artsen, apothekers en juristen. Zij beoordelen ieder onderzoek/studieprotocol op de wetenschappelijke waarde ervan, het respect voor de situatie en veiligheid van de patiënt en de praktische uitvoerbaarheid. Zonder een positief oordeel van een METC mag het onderzoek niet worden uitgevoerd.

link2trials

© 2023 Link2Trials