Terug

Mannen of vrouwen met overgewicht

Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

Geslacht Beide

Leeftijd van 40 tot en met 75

BMI van 25 tot en met 35

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

Voor de studie

“De effecten van licht op glucosemetabolisme”

Zijn we op zoek naar Proefpersonen (m/v)

Wie:

Mannen of vrouwen met overgewicht

Leeftijd: 40-75 jaar
BMI: tussen 25 en 35 

Uw BMI kunt u uitrekenen door uw lichaamsgewicht in kilogram te delen door het kwadraat van uw lengte in meters. (BMI = gewicht/(lengte x lengte))

Wie niet:

Als u een ziekte hebt (e.g. hart- en vaatziekten, diabetesSuikerziekte. mellitus)

Onstabiel gewicht (+/- 3 kg in de afgelopen 3 maanden)

Waarom:

Met dit experiment proberen we meer inzicht te krijgen in het effect van

licht op de suikerhuishouding.

Wat:

1 vooronderzoek (3 uur)

2 testperiodes (elk 40 uur) inclusief 2 overnachtingen per periode

 

Voor dit onderzoek verblijft u drie periodes op de universiteit. De twee testperiodes duren allebei 3
dagen (inclusief 2 nachten) waarvan u op de 1e dag om 18:00 begint en op de 3e dag om 12:00 klaar
bent. Tijdens de testperiodes zult u bijna de gehele tijd in een respiratiekamer (een soort kleine
‘’hotelkamer’’) verblijven. Gedurende een periode wordt u overdag blootgesteld aan helder licht, dim
licht of een combinatie hiervan. Met behulp van een continu glucosemeter worden uw suikerwaardes
gemeten. Ook worden er na de maaltijd enkele bloedmonsters afgenomen. Voorafgaand aan het
onderzoek zal eerst een vooronderzoek plaatsvinden om uw geschiktheid te bepalen.

Waar: De metingen vinden plaats bij de afdeling Humane Biologie (UNS 50) van de Universiteit Maastricht

Vergoeding: Bij voltooiing van de gehele studie 400 euro + eventuele reiskosten